Chat om kjønnsidentitet

0
0
0
Dager
Timer
Minutter

Vi er dessverre stengt 13.05, 17.05 og 24.05.
Har du behov for å snakke med noen kan du finne en oversikt over andre chatter og hjelpetelefoner på ung.no/chat. Vi er tilgjengelig alle mandager og torsdager som ikke er skrevet over. Vi ser fram til å snakke med deg!»


Hos oss vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. Vi svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet.

Chattere

Emil

Emil


Emil jobber som sykepleier ved Ullevål Universitetssykehus. Han har tidligere jobbet i Fri og Skeiv Ungdom med barn, ungdom og voksne med kjønnsinkongruens.

Heidi Leona


Heidi Leona er barnevernspedagog og spesialist i sexologisk veiledning (NACS). Hun har lang erfaring med å jobbe med barn, ungdom og familier.

Nanna


Nanna er utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Til daglig jobber hun som leder for Rosa kompetanse helse og sosial der hun holder foredrag om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Luca


Luca jobber til daglig i FRI- foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold. Han har en mastergrad i kjønnsstudier og har lenge jobbet for rettighetene til mennesker med kjønnsinkongruens.

Ingun


Ingun er helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning i NACS. Hun er avdelingsleder på helsestasjon for kjønn og seksualitet.

Petter


Petter er vernepleier med videreutdanning i sexologi. Han har tidligere jobbet med personer med nedsatt funksjonevne, psykisk helse og minoritetsgrupper, og jobber nå på helsestasjonen for kjønn og seksualitet.

Info om oss

Viktig å vite

  • Vi har taushetsplikt og du er anonym.
  • Skulle det bli fare for liv og helse har vi plikt til å varsle etter helsepersonelloven. Les mer om personvern på iChatten her.
  • Etter endt samtale vil du få et evalueringsskjema. Vi setter stor pris på om du fyller det ut nettopp for å hjelpe oss til å bli bedre.
Hva kan du bruke oss til?

  • Få kunnskap om kjønnsmangfold.
  • Hjelp til å utforske egen identitet knyttet til kjønn og kjønnsuttrykk.
  • Hjelp til å «komme ut» og være deg selv.
  • Hjelp til å knytte kontakter til gode nettverk og hjelpetilbud i ditt nærområde..
  • Veilede foresatte og hjelpere til å bli gode støttespillere.

Samarbeidspartnere

Ressurser

https://transhjelpen.no/ logo

Kontakt oss

Facebook

Telefon

Mail