Chat om kjønnsidentitet

0
0
0
Dager
Timer
Minutter

Mandag og torsdag 17:00 - 20:00


Hos oss vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. Vi svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet.

Chattere

Emil

Emil


Emil jobber som sykepleier ved Ullevål Universitetssykehus. Han har tidligere jobbet i Fri og Skeiv Ungdom med barn, ungdom og voksne med kjønnsinkongruens.

Heidi Leona


Heidi Leona er barnevernspedagog og spesialist i sexologisk veiledning (NACS). Hun har lang erfaring med å jobbe med barn, ungdom og familier.

Nanna


Nanna er utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Til daglig jobber hun som leder for Rosa kompetanse helse og sosial der hun holder foredrag om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Luca


Luca jobber til daglig i FRI- foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold. Han har en mastergrad i kjønnsstudier og har lenge jobbet for rettighetene til mennesker med kjønnsinkongruens.

Ingun


Ingun er helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning i NACS. Hun er avdelingsleder på helsestasjon for kjønn og seksualitet.

Petter


Petter er vernepleier med videreutdanning i sexologi. Han har tidligere jobbet med personer med nedsatt funksjonevne, psykisk helse og minoritetsgrupper, og jobber nå på helsestasjonen for kjønn og seksualitet.

Info om oss

Viktig å vite

  • Vi har taushetsplikt og du er anonym.
  • Skulle det bli fare for liv og helse har vi plikt til å varsle etter helsepersonelloven. Les mer om personvern på iChatten her.
  • Etter endt samtale vil du få et evalueringsskjema. Vi setter stor pris på om du fyller det ut nettopp for å hjelpe oss til å bli bedre.
Hva kan du bruke oss til?

  • Få kunnskap om kjønnsmangfold.
  • Hjelp til å utforske egen identitet knyttet til kjønn og kjønnsuttrykk.
  • Hjelp til å «komme ut» og være deg selv.
  • Hjelp til å knytte kontakter til gode nettverk og hjelpetilbud i ditt nærområde..
  • Veilede foresatte og hjelpere til å bli gode støttespillere.

Samarbeidspartnere

Andre ressurser

https://transhjelpen.no/ logo

Kontakt oss

Facebook

Telefon

Mail